WAT IS ENIGMA COACH?

Enigma staat voor een ondoorgrondelijk raadsel, iets dat moeilijk te begrijpen of verklaren valt. Zo ook is de menselijke psyche iets die nog steeds niet volledig kan doorgrond worden. Daarom wil ik als coach jou ondersteunen in het aangaan van de uitdaging, het doorgronden van je eigen innerlijke raadsel. We gaan dit op een creatieve, onderbouwde therapeutische manier doen. We brengen het raadsel of probleem in kaart, stellen doelen voorop en gaan op een creatieve, persoonlijke manier aan de slag.

Missie, visie en waarden

Mensen lopen soms vast in verdriet, angst, onzekerheid, boosheid of andere heftige emoties. Deze kunnen de overhand nemen en je in een grondstemming van onrust brengen. Vanuit de individuele beleving zoek ik als Enigma coach naar manieren om met die gevoelens en moeilijke situaties om te gaan. Hierbij wil ik loskomen van het gekende één op één gesprek en maak ik in het bijzonder gebruik van creatieve technieken en reflectieopdrachten. Aan de hand van een intensieve ambulante begeleiding reiken we manieren aan om met problemen om te gaan zodat men in de toekomst sterker in zijn schoenen staat.

4 kleuren, 4 belangrijke waarden

Groen staat ook voor de vernieuwing en de hoop. Groen brengt genezing, rust, stabiliteit en richting. Het vergroot ons bewustzijn en geeft een veilig gevoel. Groen staat ook symbool voor groei, zo ook persoonlijke groei. De schrijfopdrachten zijn opdrachten die over het algemeen buiten de therapie momenten gemaakt worden, maar die als taak hebben de opgedane kennis te verinnerlijken. Zo moet je bij het maken van deze opdrachten dieper stil staan bij jezelf, door het schrijven komt er een bepaalde rust en sereniteit die zal helpen om richting te geven. Door het maken van deze opdrachten zal je ongetwijfeld groeien richting de doelen die we vooropstellen.

Geel staat voor logica, intellect en een groot denkvermogen. Het is een felle, expressieve kleur die de vrijheid van handelen en zijn symboliseert. Het gele brengt wat binnen is naar buiten en helpt bij het overwinnen van hindernissen en blokkades. Geel brengt ons zelfbewustzijn in verband met onze omgeving. Zo is het ook in spel, waar we met of zonder regels onze eigen grenzen gaan opzoeken en op zoek gaan naar wie we zijn en wat we voelen. Spel laat ons nadenken over wie we zijn en wat we willen.

De hemel, het onwerkelijke. Blauw is dikwijls de kleur van sprookjes en fantasie, van expressie en verhevenheid. Blauw is verkoelend en rustgevend. Het bevorderd de communicatie en opent de geest. Er is niets die niet gezegd kan of mag worden. Een ieder mag zich hier veilig voelen om te praten over dat wat zich bezighoudt. Praten verlicht de ziel en kan helpen om inzichten te verwerven daar waar men dacht niets te vinden.

Rood staat voor kracht en passie. Het is een sterke kleur die verbinding legt met onze primitiefste lichamelijke en emotionele behoeften. Rood symboliseert de fysieke energie en geeft kracht aan onze wil. Zo ook geeft het kracht aan onze creativiteit en voed het de expressie van emoties. Wat allemaal aan bod komt tijdens een creatieve sessie. Het belangrijkste is om de emotie die we voelen om te zetten in iets die tastbaar en persoonlijk is, zonder ons te laten inperken.

null
null

Groen

Energie en balans
null
null

Geel

Logica en denkvermogen
null
null

Blauw

Expressie
null
null

Rood

Passie en kracht

Mijn troeven

 • Ik werk clientcentered, ik vertrek vanuit de individuele beleving en bied therapie op maat aan
 • Er is ruimte om creatief te zijn, te exploreren, alvorens er “moet” gepraat worden
 • Sessies kunnen doorgaan zowel in de week als in het weekend
 • Men heeft zeggenschap over het traject
 • Het artistieke en reflecterende verhaal zorgt er voor dat het één-op-één gesprek een heel andere dimensie krijgt
 • Door het thuis maken van de reflectieopdrachten en het bijhouden van een dagboek wordt men gestimuleerd om wat we in therapie bespreken dieper te laten doordringen

Sofie (34) is een alleenstaande mama.
Ze kreeg net te horen dat ze terminaal is. Hoe moet het nu verder met haar kinderen? Hoe neem ik waardig afscheid?”

VOOR WIE IS ENIGMA COACH?

VOOR IEDEREEN

Mensen lopen soms vast in negatieve gevoelens en emoties waardoor de vrolijke kant soms wat vertroebelt of in de schaduw komt. Mensen komen steeds in een nieuwe, andere fase van het leven terecht, met elk opnieuw de eigen hindernissen en de eigen typische onzekerheden. Het is soms zwaar, moeilijk en onoverzichtelijk. Vanuit de individuele beleving ga ik op zoek naar methodes, om met moeilijke situaties om te gaan, die aansluiten bij de eigen leefwereld. Het uitdrukken van gevoelens is soms een delicate, diep verdrongen gegeven. Hierbij kunnen creatieve en reflectietechnieken ondersteunen, om net dat los te brengen dat we al zo lang verdringen.

Als ouder heb je ook soms het gevoel dat je vastloopt en het even niet meer weet. Je zit misschien met veel vragen en twijfels en maakt je zorgen over jouw aanpak ten opzichte van jouw kind. We kunnen dit samen onderzoeken en ondersteuning bieden waar nodig.

MOEILIJKHEDEN

 • Hoogsensitiviteit – hooggevoeligheid
 • Rouw & Verlies (door scheiding, overlijden, ziekte, handicap,…)
 • Angsten
 • Laag zelfbeeld
 • Stressklachten
 • Depressie
 • Woedebuien
 • Sociale problemen
 • Hechtingsproblemen
 • Gepest worden
 • Aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen
 • Opvoedingsvragen
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen

Griet (32) voelt zich in de steek gelaten, haar man heeft haar achtergelaten met twee kleine kinderen.

Haar omgeving maakt zich zorgen om haar gezondheid, ze zondert zich af en is haar levensvreugde kwijt.”

WERKWIJZE

AANMELDING

Aanmelden kan telefonisch (0484 02 24 47),
via mail (info@enigmacoach.be) of via de website.
Dit kan zowel na doorverwijzing als op eigen initiatief.
KENNISMAKINGSGESPREK

Cliëntgericht werken

Het eerste kennismakingsgesprek heeft vooral tot doel elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de moeilijkheden die men in het gezin ervaart. Ook de verwachtingen worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over de werkwijze. Op het einde van dit gesprek wordt reeds bepaald welk traject we zullen volgen.
COACHING SESSIES

Waarom kunst in therapie?

Kunsttherapie is een vorm van therapie dat gebruik maakt van beeldvorming aan de hand van verschillende crea-materialen. En dit in een ondersteunende/vertrouwde relatie met de coach. Om zo gedachten, gevoelens, patronen, problemen en bezorgdheden te ontdekken en in kaart te brengen. Kunstzinnig bezig zijn zal helpen om te groeien, te herstellen, te veranderen en te genezen.

Kunsttherapie gaat niet over het creëren van het mooiste werk of het ontwikkelen van echte skills. Het gaat over het vinden van een eigen weg om emoties te uiten binnen een veilige omgeving. Al doende ontwikkel je nieuwe vaardigheden en leer je jezelf beter kennen. Het is niet het eindwerk die telt, maar het proces en de communicatie die tot stand komt via het gekozen medium. Elkeen die zich engageert om via kunsttherapie zijn hulpvraag aan te pakken zal een persoonlijk proces doormaken. Dit zal ervoor zorgen dat het kunstwerk een weerspiegeling wordt van deze persoonlijke groei. Wat elk stuk uniek maakt en het onmogelijk is om te vergelijken met anderen.

Een artistieke aanleg of voorkennis is niet nodig om met deze vorm van therapie succes te ervaren. Wanneer het gaat over emoties zijn we allemaal experts en zo zal elk kunstwerk ook deze expertise weerspiegelen. De grootste troef van kunsttherapie is dat het in staat is om gevoelens en gedachten te verbeelden die soms moeilijk onder woorden te brengen zijn!

Wat geschreven?

Deze therapievorm splitsen we op in twee delen. Enerzijds is er het creatief schrijven en het bijhouden van een dagboek. En anderzijds is er de grote verscheidenheid aan individuele opdrachten. Deze opdrachten en/of het dagboek worden dan gebruikt om tijdens de sessie dieper door te gaan op het onderwerp. Dit kan aan de hand van een klassiek gesprek zijn, maar dit kan evengoed door middel van kunst- of speltherapie.

Een goed gesprek

Gesprekstherapie is een overkoepelende therapievorm. In elke sessie zal er een deel gesprek therapeutisch gewerkt worden, dit kan aansluitend met kunst- en/of schrijftherapie, maar eveneens op zichzelf staand. Dit is sterk afhankelijk van de individuele nood. Door middel van gesprek gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor problemen of gaan we op zoek naar methodieken die helpen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Als coach en buitenstaander heb ik een andere kijk op de zaak en kan ik via het stellen van gerichte vragen helpen om verheldering te brengen. Niet alleen het stellen van vragen werkt bij gesprekstherapie. Ook het krijgen van feedback en erkenning werkt heilzaam. Als coach heb je een luisterend oor en biedt je zonder oordeel je onverdeelde aandacht.

ONTWIKKELINGSMAP

Een persoonlijke ontwikkelingsmap

Tijdens het ganse traject maken we gebruik van een persoonlijke ontwikkelingsmap. We gebruiken het als een tool om je aan te zetten en te stimuleren tot dieper zelfonderzoek. Het is ook een belangrijk hulpmiddel in het individueel en relationeel begeleidingsproces. De bedoeling is jezelf (wie je bent en wie je wordt) zo goed mogelijk in kaart te brengen in functie van het bevorderen van je levenskwaliteit op alle domeinen. Het doelgericht (her)inrichten van je leven vraagt visie, planning en actie. We gaan hierbij reflecteren over de diverse levensgebieden, inzoomen op je waarden, je sterktes en zwaktes in kaart brengen, tekorten verwoorden en doelen bepalen, we gaan actief feedback vragen en ook toelaten. Een gedreven houding van jou is hierbij onontbeerlijk!

Eric (40) heeft het moeilijk
om zich staande te houden
tussen alle eisen die aan hem
gesteld worden, op het werk,
in de sportclub, door de kinderen,
in zijn huwelijk,…
Eric ziet door het bos
de bomen niet meer.

TARIEVEN

DuurPrijs
Aanmelding/gratis
Kennismakingsgesprek60'€ 50 gratis
Individuele sessie90'€ 75

 

Consultaties worden contant of via de Bancontact-app na iedere sessie betaald.

Sonja (41) is een piekeraar, bij alles wat ze doet vraagt ze zich af wat het nut nog is. Haar kinderen lijken haar steeds minder nodig te hebben. Wat moet ze nu met al die vrijgekomen tijd?”

Enigma Coach

Contacteer me:

Ma, Di, Do, Vr: 8u – 20u
Woe: 13u – 20u
Za: 8u – 13u
Zo: gesloten

0484 02 24 47 info@enigmacoach.be

Contacteer me / Afspraak maken

Joke (44) heeft een zware jeugd gehad, nu haar eigen kinderen de puberteit naderen voelt ze zich plots onzeker in haar rol als mama. Welke invloed heeft haar verleden op wie ze nu is?”